An overview of small and large celebrations that I have been part of in Latvia and Scotland.

 

Översikt av små och stora fester som jag har fotograferat i Lettland och Skottland.

 

Fotogrāfiju pārskats no maziem un lieliem svētkiem, kurus esmu iemūžinājusi Latvijā un Skotijā.