Booking weddings and elopements for 2019!

About

Ilva Rimicāne

Probably no one will doubt that the wedding day is special, but there are so many details that determine its success. To make the couple feel at ease being in front of the camera even if that is something they shy away is fundamental part of my work. I believe that the most genuine feelings are captured in a candid way, especially in nature, where for a brief moment there is a chance to escape the hum of the big day.

 

I am on the road between Latvia, Sweden and Scotland, which has taught me to plan and easily adapt to different cultures and desires to achieve the goal – to capture what is really important for the couple. I speak Latvian, English and Russian languages as well as Swedish. I like yet to be discovered places, therefore I'm open to various forms of celebration.

Teju neviens neapšaubīs, ka kāzu diena ir īpaša, taču ir tik daudz nianšu, kas nosaka, vai tā būs izdevusies. Likt jaunajam pārim justies atbrīvoti pat tad, ja būšana kameras priekšā nav tā ierastākā nodarbe, ir mana darba pamatā. Uzskatu, ka vispatiesākās izjūtas notveramas dabā, uz mirkli izraujoties no lielās dienas rosības.

 

Esmu ceļā starp mājām Latvijā, Zviedriju un Skotiju, kas iemācījis man plānot un viegli pielāgoties dažādām kultūrām un vēlmēm, lai sasniegtu mērķi – iemūžināt tieši pārim svarīgo. Pārvaldu latviešu, angļu un krievu valodu un spēju sazināties arī zviedriski. Patīk vēl neizzinātas vietas, tādēļ esmu atvērta dažāda formāta svētkiem.

www.ilvarimicane.net