SERVICES // PAKALPOJUMI

Wedding photography //

Kāzu fotografēšana

Edinburgh, Scotland - Stockholm, Sweden - Riga, Latvia

Before the big day you have to decide on overwhelming amount of so many details: venue, flowers, champagne brand, the dress and suit, but the most important decision that you will make is choosing your wedding photographer. We are the one person who will be with you the entire day from start to finish.

 

Throughout the images, you should be able to remember not only what happened, but also how you felt.

 

//

 

Pirms lielās dienas jums jāizlemj par pārlieku lielu daudzumu detaļu: vietu, ziediem pušķī, vīna zīmolu, kāzu kleitu, bet svarīgākais lēmums, ko pieņemsiet, ir sava kāzu fotogrāfa izvēle. Mēs esam tas vienīgais cilvēks, kas būs kopā ar jums visu dienu: no sākuma līdz beigām.

 

Skatoties fotogrāfijas, jābūt iespējai atcerēties ne tikai to, kas notika, bet arī to, kā jutāties.

Collections: Extended, Full day (8h), Half day (6h) //

Varianti: Visa diena, Puse dienas (6h) vai Ceremonija (3h)

Inquire // Jautāt 

Couple photoshoot // Pāru fotosesija

A walk in the park where you had your first date or a stroll along your favourite beach surrounded by tranquility. 

 

//

 

Fotosesija parkā, kur bija jūsu pirmie randiņi vai pastaigājoties pa mīļāko pludmali.

1.5 hours + 30-50 digital images + online gallery

1,5 stundas + 30-50 fotogrāfijas + tiešsaistes galerija

Portrait session // Individuāla fotosesija

New images to freshen up social media profile or hang on your wall. To cheer yourself up or to have the perfect excuse to finally put on that dress that you haven't had a chance to wear. 

 

//

 

Jaunas fotogrāfijas sociālo tīklu profiliem vai rāmītim pie sienas. Lai uzlabotu sev omu vai beidzot būtu iemesls uzvilkt to skaisto kleitu, kurai nav bijis iemesla iznākt dienas gaismā.

1.5h + 30-50 digital images + online gallery

1,5 stundas + 30-50 fotogrāfijas + tiešsaistes galerija

Inquire // Jautāt 

Family photoshoot // Ģimenes fotosesija

Genuine emotions in images with dear to you people in a location meaningful to your family or is simply beautiful. I can assist with location selection. The total amount of images depends on the child/children's mood (if you will have) and how big is the family. I guarantee also at least one portrait image for each family member.

 

 //

 

Patiesas emocijas bildēs ar Jums tuvajiem, ģimenei nozīmīgā vai vienkārši skaistā vietā.

 

Palīdzu ar vietas izvēli. Fotogrāfiju skaits var būt arī lielāks, jo daudz kas atkarīgs no bērna/-u noskaņojuma (ja būs) un ģimenes kupluma. Katram garantēju vismaz vienu portretu ar sevi.

1-1.5 h + 30 digital images minimum + online gallery

1-1,5 stundas + minimums 30 fotogrāfijas + tiešsaistes galerija